500 Beds Year 1999 (Project Involved by Ir.Wong Chu Loong)

Hospital Sultan Abdul Halim

Hospital Sultan Abdul Halim adalah sebuah hospital kerajaan yang memberikan perkhidmatan rawatan perubatan, pemulihan dan pencegahan bermutu, cekap dan berkesan.

Ia juga menyediakan rawatan kepakaran sekunder kepada pesakit, memberi perkhidmatan pesakit dalam serta rawatan harian. Ia juga menjadi rujukan kepada hospital-hospital lain seperti Hospital Baling, Hospital Yan, Hospital Sik dan Hospital Kulim.

Mula beroperasi: 5hb. Januari 2007
Keluasan: 40 ekar
Bilangan katil: 628 buah (mulai 1 Jan 2014)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *