Tag Archives: r&d

Cadangan Membina Sebuah Bangunan Pentadbiran Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) 6 Tingkat Untuk Tetuan SONY EMCS (Malaysia) Sdn. Bhd.   Sony EMCS Malaysia Sdn Bhd (SOEM) Industrial Buildings Sony R&D Center